Zich op voorhand voorbereiden - de dag voor de verhuizing

  1. Maak de diepvriezer en de koelkast leeg en schoon. Breng de resterende bederfbare goederen naar familie en vrienden. 

  2. Als u niet anders kunt, laat uw koelkast dan vol. Verlaag zo veel mogelijk de temperatuur. Zo krijgt u een ijsbank die het voedsel tijdens het transport zal bewaren.  
    Er hoeft niet gezegd te worden dat dit veel energie vergt. Daar komt nog bij dat door deze ijsbank, de diepvriezer later veel meer energie zal verbruiken. In ieder geval zult u de diepvriezer ook wel eens moeten ontdooien.  

  3. Hou de koelkasten en de diepvriezers altijd in een verticale positie. Na het transport, wacht u best 12 u vooraleer die opnieuw aan te zetten.