Zich op voorhand voorbereiden - 3 maanden voor de verhuizing

 1. Controleer de voorwaarden van de abonnementen op internet, kranten, magazines, bioscoop, etc. Binnen welke termijn moet u uw adreswijziging doorgeven? En binnen welke termijn moet u uw contract opzeggen?  

 2. Breng uw werkgever op de hoogte. De wet voorziet een betaalde vakantiedag voor het verhuizen. 

 3. Ga op zoek naar een dokter, een tandarts, eencentrum voor gezinsplanning in de omgeving van uw nieuwe woonst. Vraag aan uw huidige dokter om uw dossier door te geven.

 4. Contacteer een verwarmingstechnicus voor het jaarlijkse onderhoud van uw verwarmingsketel of boiler (reken op een wachttijd van ongeveer één maand).

 5. Laat uw schoorsteen vegen als u uw huis verwarmt met gas of hout. 

 6. Geef uw nieuw adres aan uw vrienden, alsook de datum van de verhuizing. Schakel eventueel hun hulp in. En waarom niet van de gelegenheid gebruik maken om uw verhuizing samen met hen te « vieren » bij een dineetje?

 7. Maak gebruik van de verhuizing om vergeten of nutteloze spullen weg te gooien, te verkopen, of weg te geven. Een verhuizing is ook de gelegenheid bij uitstek om orde op zaken te stellen. 

 8. U kunt reeds beginnen met enkele herstellingen ter voorbereiding van de plaatsbeschrijving bij vertrek. Doe dit goed op voorhand: gedurende de laatste weken voor de verhuizing zult u genoeg zaken moeten regelen en u loopt het risico om niet genoeg tijd te hebben voor de schilderwerken, het vullen van de gaatjes, etc.

 9. Als u verwarming met stookolie gebruikt, geef dan uw nieuw adres door aan uw leverancier. Bestel niet te veel voor uw laatste levering. Zo hoeft u het overschot aan stookolie niet te verkopen aan de eigenaar of de volgende huurder. 

 10. Gepensioneerden moeten de Rijksdienst voor pensioenen verwittigen.

 11. Werklozen moeten een formulier van adreswijziging bij de VDAB invullen en zich inschrijven bij hun nieuwe hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). Ze moeten hetzelfde doen bij de ORBEM en FOREM.