Zich op voorhand voorbereiden - 6 maanden voor de verhuizing

 1. Breng de eigenaar, per aangetekend schrijven, op de hoogte van uw vertrek. Kies een vertrekdatum. De meeste huurcontracten vereisen een vooropzeg van 6 maanden voor het verstrijken van het huurcontract. Dit komt er vaak op neer dat u de verhuurder op de hoogte moet brengen alvorens veelal zelf te weten naar waar u verhuist...
  Als u beslist te vertrekken voor het verstrijken van de vooropzeg, kunt u eventueel een minnelijke schikking treffen. De eigenaar zal een vervroegd vertrekken niet per se verwerpen. Dit is zeker het geval wanneer de verhuring vlot is verlopen, en als u bijvoorbeeld een andere huurder kunt aanbrengen om de verhuring te laten doorlopen.
   
 2. Het is altijd nuttig om het huurcontract na te lezen. U vindt er alle modaliteiten en de duur van de vooropzeg van het huurcontract. Ook het verplichte onderhoud voorafgaand aan de plaatsbeschrijving bij vertrek (verwarmingsketel, boiler, etc.) wordt er waarschijnlijk in vermeld.
   
 3. Maak alleszins vooraf afspraken betreffende het bezoeken van uw woning door de kandidaat-huurders. De verhuurder kan niet eisen dat u de hele dag beschikbaar bent, zonder vaste uren te vermelden.
   
 4. Als uw huurcontract dit vermeldt, dan moet u de verhuuraffiches van uw woning aan het venster of in de tuin aanbrengen of uw pand online plaatsen op Immovlan.be.
   
 5. Win informatie in over de prijzen en de mogelijkheden van de lokale professionele verhuisfirma’s. Van zodra u weet naar waar u verhuist, vraag hen een bestek en een raming van de reserveringstermijn. Vooraleer een bestek te laten opmaken, moet de verhuisfirma de woning bezoeken die u gaat verlaten. Op die manier ontstaan er geen misverstanden op de dag van de verhuizing. Eis een bezoek indien nodig.
  De prijs zal afhangen van de bereikbaarheid van de woning, het aantal te verhuizen goederen en de afstand tussen beide woningen. Zorg ervoor dat het aantal vierkante meter, alsook de af te leggen afstanden goed werden geraamd.
  Reserveer drie à zes maanden op voorhand, naargelang de periode van het jaar (de zomer is de meest gegeerde periode om te verhuizen, de wachttijden zijn dan ook veel langer).
   
 6. Ga een verhuisverzekering aan. Uw woonverzekering zal uw meubelen dekken gedurende de verhuizing, maar enkel in welbepaalde zeldzame gevallen (zoals het uitbranden van de vrachtwagen, of de waterschade wanneer de wagen in een overstroming terechtkomt). In geen enkel geval zal deze verzekering de schade dekken veroorzaakt door het transport verzorgd door de verhuisfirma of door een verkeersongeval. Wat de verhuisfirma betreft, deze zal enkel de verhuiswagen verzekeren, en niet de inhoud ervan.
  U kunt een verhuisverzekering aangaan voor een meer complete dekking. Deze verzekering dekt de persoonschade, de onvoorziene omstandigheden, de eventuele blessures van de verhuizers of de schade aan de vrachtwagen veroorzaakt door onbevoegde aanwezigen.
   
 7. Zorg dat de datum van verhuizing niet valt tijdens de examens van uw kinderen of tijdens een drukke periode op het werk.
  Controleer ook of de buurt niet is afgesloten omwille van de wekelijkse markt, een beurs, werken… Kies een vrijdag of een maandag, om te kunnen genieten van het weekend!
   
 8. Als u kinderen hebt, schrijf ze in hun nieuwe school in.