Bureaux en vente publique à Anvers Online

Obtenir l'adresse Hoveniersstraat 9
2018 Anvers
Carte
Référence Immovlan: RAI33398
Référence de l'agence: 971 lot 1

Description

Notaris Filip Holvoet te Antwerpen zal openbaar verkopen
7 burelen - sanitair en berging
STAD ANTWERPEN - achtste afdeling
In een gebouw op en met grond en aahorigheden te 2000 Antwerpen, Hoveniersstraat 9 (hoek Rijfstraat – Hoveniersstraat), volgens titel en huidig kadaster bekend wijk H, nummer 1179M21, voor een oppervlakte van driehonderd en één vierkante meter (301 m²)
Beschrijving volgens titel:
De vierde verdieping, evenwel met uitzondering van hetgeen volgt: een deel van de vierde verdieping, bestaande uit twee burelen en een w.c., dat aangeduid is op het plan opgemaakt door de heer Chris Claes, landmeter expert te Kontich, op 20 juni 1996, dat gehecht is gebleven aan een akte verleden voor notarissen Hélène Casman en Erik Celis, beiden te Antwerpen op 24 oktober 1996, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen op 15 november daarna, deel 7948 nummer 12.
Het thans verkochte gedeelte van de vierde verdieping bestaat dus uit:
- in privatieve en uitsluitende eigendom:
zeven burelen, sanitair, berging en gang;
- in mede-eigendom en gedwoningen onverdeeldheid:
bij restant 8527/100.000sten in de gemeenschappelijke delen van het gebouw waaronder de grond.
Perceelidentitificatie nummer:
HOVENIERSSTR 9 (BU4/1/): 1179M 21 P0023
HOVENIERSSTR 9 (BU4/2/): 1179M 21 P0024
HOVENIERSSTR 9 (BU4/3/): 1179M 21 P0025
HOVENIERSSTR 9 (BU4/4/): 1179M 21 P0026
HOVENIERSSTR 9 (BU4/5/):1179M 21 P0027
HOVENIERSSTR 9 (BU4/9/):1179M 21 P0031
HOVENIERSSTR 9 (BU4/GANG-SANITAIR/): 1179M 21 P0032
EKC niet van toepassing – geen stookolietank aanwezig - geen airco aanwezig - EPC : niet van toepassing - geen postinterventiedossier.
Bezichtiging: op dinsdag van 10-12 uur en donderdag van 14-16 uur. Vanaf 30/08/18
Stedenbouw: dossiernummer 18/43225-97078 – dd : 30 11 1961 – verbouwing - dossiernummer 18/48143-2001/B/ - dd : 26 11 1965 –afbraak gebouw - dossiernummer 18/48142-2000/B/ - dd 26 11 1965 –afbraak gebouw – dossiernummer 18/52958-6850/B/ - dd 17 april 1970 –afbraak – dossiernummer 18/52958-6850/B/ - dd 17 april 1970 –afbraak – dossiernummer 18/56175-10031/B/ dd 12 april 1970 –afbraak – dossiernummer 18/56690-10545/B/ - dd 29 november 1974 –bureelgebouw – dossiernummer 18/61349-15198/B/ - dd 6 maart 1981 – bureelgebouw – dossiernummer 18/61349-15198/B/ - dd 6 maart 1981 –bureelgebouw – “woongebied + aanvullende voorschriften”, - Gvkr - Gdv, Gvv, -, geen voorwerp uitmaakt van (rechterlijke of bestuurlijke) maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en geen procedure voor opleggen van een dergelijke maatregel hangende is - niet gelegen zijn in een zone met voorkooprecht zoals bedoeld in artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of zoals bedoeld in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;- geen omgevingsvergunning(en) voor het verkavelen van gronden werd(en) afgeleverd - niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeurs- of project-besluit – geen postinterventiedossier aanwezig is - geen asbuiltattest- niet gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone en risicozone voor overstroming - wel gelegen in een van nature overstroombaar gebied - geen mazouttank aanwezig - KLIM – Elia van toepassing.
Beschikbaarheid: overeenkomstig de veilvoorwaarden
Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Enkel fysieke biedingen. Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn in het bezit van statuten en machten. Tout voir Réduire

Détails financiers

Services

Le bien est "classé" ou fait partie d'un ensemble classé au patrimoine
Non
Immovlan.be affiche à l’écran toutes les données reçues de l’annonceur. Si certaines données importantes ou obligatoires sont manquantes, c’est qu’elles ne nous ont pas été fournies.
Dernière modification: 13-08-2018 10:06

Contacter le vendeur

Par e-mail
Votre message a été envoyé

Proposé par Holvoet Notariaat

Ce site utilise des cookies. Les cookies nous permettent de vous apporter des contenus et services adaptés à votre navigation, d’optimiser votre expérience du site grâce aux statistiques d’audience et de personnaliser les annonces sur base de votre comportement. Refuser les cookies vous ferait perdre ces avantages. Vous pouvez à tout moment modifier les réglages d’acceptation. Pour en savoir plus cliquez ici.