Bien divers en vente publique Berlare

Porté après surenchère à € 1 000

Contacter le vendeur

Contacter le vendeur

Contacter par téléphone
(052)*******

Contacter par e-mail

iIndiquer votre numéro de téléphone facilitera grandement le contact. Celui-ci ne sera pas utilisé à d'autres fins.

Envoyer

* Champs obligatoires

Description

Koop 5: DEFINITIEVE TOEWIJZING. Notaris CAROLINE DE HERDT te LEBBEKE zal ten overstaan van de Vrederechter te Lokeren openbaar verkopen: Het onverdeelde één/derde (1/3) in een perceel GROND Gekadastreerd sectie B, nr. 311/B P0000, groot 50 are 36 centiare. Palende of gepaald hebbende: -Noord: De Bie Frieda en Janssens Paul; -Oost: Van Extergem Patrick en Rottiers Anna; Coppitters
Adolphus, Johan, Bart en Christian; -Zuid: Heyvaert Maria; -West: De Meester Guy; Rogiers Ingrid en Scheirs Carlos.


GEBRUIK: Kopen 2 en 5 zijn verpacht sedert meer dan 18 jaar bij de Heer Marc Raemdonck en zijn echtgenote Mevrouw Van Hulle Claudine, wonende te 9940 Evergem, Sleidinge, Langendam 39.

STEDEBOUWKUNDIGE EN ANDERE INLICHTINGEN:
1. Geen stedebouwkundige vergunning gekend.
2. De meest recente stedenbouwkundige bestemming van de goederen is: Koop 1: agrarisch gebied; Koop 2: landschappelijk waardevol agrarisch gebied; Koop 3: agrarisch gebied; Koop 4: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en agrarisch gebied; Koop 5: agrarisch gebied; Koop 6: RUP 2.14_2_ 1-Donk Bestemming: "Art.6: zone voor gemeenschapsvoorzieningen in het groen". Voor deze koop 6 bestaat een onteigeningsplan der gemeente Berlare goedgekeurd op 4/6/2009 RUP 2.52_3_1-Donk.
3. Er is geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig art. 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 V.C.R.O.
4. Geen verkavelingsvergunning gekend.
5. Niet gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan is aangeduid als zone met voorkooprecht.
6. Voor kopen 1, 2, 3, 4 en 5 is voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal NV van toepassing onder voorbehoud van het voorkooprecht van de pachter voor kopen 2 en 5. Voor koop 1 zijn er daarnaast nog diverse andere voorkooprechten.
7. Koop 1 is opgenomen in de gemeentelijke inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen sinds 7/8/2012.
8. Op koop 6 rust een recht van overgang en ligt een uitweg zoals aangeduid op het metingsplan ter inzage ten kantore.
9. Niet gelegen in risicozone overstromingsgebied, behoudens koop 6, deels gelegen in een risicozone overstromingsgebied.
DEFINITIEVE ZITDAG: DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 om 14.00 u. , café "Parking". Kruisstraat 61, 9290 Overmere Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van de notaris.

Echtgenoten die wensen te kopen, dienen beiden aanwezig te zijn op de openbare verkoping.

GEBRACHT OP €1.000,00 (DUIZEND EURO)

Services

Informations financières

  • Porté après surenchère à : € 1 000
  • Lieu de la vente : café "Parking"
  • Adresse de la vente publique : Kruisstraat 61
  • Commune de la vente publique : 9290 Overmere
  • Adjudication définitive après surenchère : 21/12/2017 14:00

Proposé par le notaire :

Notaris Caroline De Herdt

Brusselsesteenweg 17
9280 Lebbeke

(*) Immovlan.be affiche à l’écran toutes les données reçues de l’annonceur. Si certaines données importantes ou obligatoires sont manquantes, c’est qu’elles ne nous ont pas été fournies.

Informations du cadastre

Kadaster Oost-Vlaanderen (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Tél 0257 729 90
Fax 0257 96 239
meow.dienst.uit.o-vl@minfin.fed.be

Kadaster Berlare (Lokaal kantoor)

Dr. André Sierensstraat 16 Bus 1
9300 Aalst
Tél 0257/52590 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/95872
meow.antenne.405@minfin.fed.be

Attention, le bureau fédéral du cadastre ne répondra qu'aux demandes d'informations concernant le cadastre du bien. Tout autre demande à propos du bien doit être faite via le formulaire de contact situé en haut à droite de cette page.

Connaissez-vous bien cette commune ou sa région ? Dècouvrez-y 1001 informations : Cartographie par thème
Trouvez le bureau d'enregistrement (baux) pour cette commune. Plus de détails sur cadastre.be

Vous avez un projet concret de construction ou rénovation à “Berlare” ?
Dans ce cas, vous avez droit à un exemplaire gratuit du guide de la construction rempli d'informations et de pistes d'inspiration de 400 pages, 'Rénover & Construire avec succès'.
Commandez votre guide ici.

Last updated at: 24-02-18 21:37:48