LOADING...

Development site for sale in Neeroeteren (RAE99292) Online

€ 78.606
Get address Grootrootstraat Lot 34
3680 Neeroeteren
Map
Immovlan reference: RAE99292
Seller's reference: 375

Land Surface
636 m²

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text.

Bouwgrond voor half-open bebouwing op 6a36ca, rustig gelegen en nabij het centrum van Neeroeteren.
BOUWVOORSCHRIFTEN
AFMETINGEN
- Perceelbreedte voorzijde: 10,62 m
- Perceelbreedte achterzijde: 22,75 m
- Perceeldiepte linkerzijde: 37,50 m
- Perceeldiepte rechterzijde: 40,79 m
Tuin gericht op het oosten.
BESTEMMING
- Hoofdbestemming: De hoofdbestemming is wonen. Alle woningen dienen ééngezinswoningen te zijn.
- Nevenbestemming: zoals voor vrije beroepen en diensten zijn toegelaten voor zover ze behoren tot de normale uitrusting van de woonomgeving en geen hinder vormen voor de normale woonkwaliteit.
- Bijgebouwen: De bestemming van de bijgebouwen dient complementair te zijn aan de hoofdbestemming. De bijgebouwen mogen alle ondersteunende bestemmingen voor de hoofdbestemming omvatten, zoals een garage, carport, bergplaatsen, tuinserre, overdekt terras, technische/sanitaire ruimte bij zwembad. Een feitelijke bedrijfsuitvoering of een woonfunctie is niet toegelaten.
INPLANTING HOOFDGEBOUWEN:
BOUWVORM:
open, halfopen, gesloten en geschakelde bebouwing is toegelaten volgens de aanduidingen weergegeven op het verkavelingsplan
De hoofdgebouwen worden ingeplant op een afstand van minimaal 6 meter achter de voorste kavelgrens en op minimaal 10 meter van de achterste kavelgrens;
- Niet-gemene muren liggen op minimaal 3 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen;
- De percelen nrs. 11, 38 en 39 vormen een uitzondering. De bebouwbare zone wordt voor deze percelen op plan aangeduid.
BOUWVOLUME:
- Maximum 2 bouwlagen toegelaten;
INPLANTING BIJGEBOUWEN:
- Gelijkvloers mag maximum 40 cm boven het maaiveld liggen;
- Kroonlijsthoogte maximum 6,5 m;
- Nokhoogte maximum 11 m;
- Dakvorm is vrij;
- Gevelbreedte minimaal 8 m;
- Toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers is beperkt tot 15 m;
- Toegelaten bouwdiepte op de verdiepingen is beperkt tot 12m;

TOEWIJZINGSNORMEN:
- Aan de kandidaat koper kan slechts een perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.
- Voor de toewijzing van de bouwpercelen wordt de voorkeur gegeven, in eerste instantie, aan de kandidaat koper die geen eigenaar is van een woning of bouwrijp terrein, hetgeen moet blijken uit een recent attest van de ontvanger der registratie dat de koper moet bijbrengen vòòr het verlijden van de akte van verkoop, en in tweede instantie, aan de kandidaat koper die reeds eigenaar is van een woning of bouwrijp terrein indien er voor een bepaald bouwperceel geen kandidaat is, en in beide gevallen in de orde als volgt bepaald:
- Aan het gezin of aan samenwonenden die minstens 5 jaar een officieel geregistreerd samenlevingscontract hebben, waarvan het woonhuis of enig bouwperceel werd onteigend, of waarvan de onteigening in het vooruitzicht is gesteld door een goedgekeurd onteigeningsplan;
- Aan het gezin of aan samenwonenden die minstens 5 jaar een officieel geregistreerd samenlevingscontract hebben, waarvan de woning getroffen werd door een besluit van onbewoonbaarheid;
- Aan een gezin of aan samenwonenden die minstens 5 jaar een officieel geregistreerd samenlevingscontract hebben, met een of meerdere inwonende gehandicapte personen met minstens 66% invaliditeit, waarbij er een wettelijke of natuurlijke band moet zijn tussen deze invalide en een lid van het gezin of de geregistreerde samenwonenden van minder dan de vierde graad;
- Aan de gezinnen of samenwonenden die minstens 5 jaar een officieel geregistreerd samenlevingscontract hebben welke door hun sociale toestand bijzonder in aanmerking komen;
- Aan de gezinnen of aan samenwonenden die minstens 5 jaar een officieel geregistreerd samenlevingscontract hebben, welke niet onder de normen a tot en met d ressorteren;
- Aan meerderjarige zonder gezinslast;
- Aan minderjarigen op voorwaarde dat de akte verleden wordt op de eigen naam van het kind.
VOORWAARDEN:
- De koper is gehouden door de bouwverplichting en een woonstverplichting. De bouwwerken dienen voleindigd en het gebouw dient bewoond te zijn door de eigenaar binnen een termijn van 5 jaar na de dag van het verlijden van de authentieke akte.
- De eigenaar is gehouden de woning zowel in feite als in rechte (inschrijving in de bevolkingsregisters) het goed te bewonen voor een periode van ten minste 5 jaren, te rekenen vanaf het voleinden van de bouwwerken
- etc....
Voor verdere voorwaarden zie bijlage "uittreksel uit het notulenregister van de gemeenteraad".
Tekeningen, plannen en afmetingen zijn informatief en kunnen afwijken met de werkelijke toestand Show all Show less

Financial details

Price
€ 78.606

Services

Flooding area: no flooding area
And/or: (information not available)
Urbanism affectation
Extended area of residence
Urbanism infraction
No
Preemption right
No
Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.
Last modification: 24/07/2020 08:20
We search on your behalf!
You search for Lands for sale in Neeroeteren ?
Receive an email as soon as there's a new property available!