Undetermined property in public sale Balegem

Start price € 14 000

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(09)3*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

Koop 2: DEFINITIEVE TOEWIJZING NA OPBOD. Geassocieerde notarissen Christiaan & Jeroen Uytterhaegen te Wetteren, zullen openbaar te koop aanbieden: 3 PERCELEN GROND Een perceel grond gelegen ter plaatse gekend "Het Bunder", gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 0173A P0000, met een oppervlakte volgens meting van zestien are zesenveertig centiare éénennegentig decimilliare (16a 46ca 91dma) LOT 2. Partitienummer B1664B P0000, groot 16a 47ca. Identificatienummer 44007-10185.
2 percelen grond gelegen ter plaatse gekend "Issegem" en "Het Bunder achter het Leysbroeck", gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummers 0179EP0000 en 0148A P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van zevenendertig are achtenzestig centiare (37a 68ca).
Totale oppervlakte van koop 2 : 54a 15ca.
Verpacht aan de echtgenoten Trossaert Kris-Lieve Roelekens, wonende te 9860 Oosterzele, Balegem, Boerestraat 19.

Sted.b.k. bestemming: landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Alle goederen zijn niet gelegen:
*in een risicozone voor overstromingen;
*in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied;
*in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone,
met uitzondering van perceel nummer 0148A P0000 welke zich bevindt in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

Geen dagvaarding overeenkomstig art. 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.44 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geen enkele beslissing.
Geen voorkooprecht Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Geen verkavelingsvergunning.
Voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal is van toepassing voor de percelen 0148A P0000, 0173A P0000, 0179E P0000.

Gunstige bodemattesten OVAM dd. 17 augustus 2017.
Stedenbouwkundige uittreksels, kadastrale plannen en metingsplan ter beschikking en inzage op het kantoor van de verkopende notarissen.
DEFINITIEVE ZITDAG: DONDERDAG 9 FEBRUARI 2017 om 17.00 u. , café Ganzenhof. Houte 33, 9860 Balegem Enkel fysieke biedingen ter zitdag toegelaten.
Zie ook www.vlan.be en www.notarim.be.

GEBRACHT OP: €14.000,00

Services

Financial Details

  • Start price : € 14 000
  • Place of the sale : café Ganzenhof
  • Address of the sale : Houte 33
  • City of the sale : 9860 Balegem
  • Date/time of public auction : 09/02/2017 17:00

Offered by notary:

Christiaan & Jeroen Uytterhaegen, geassocieerde notarissen

Felix Beernaertsplein 46A
9230 Wetteren

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Kadaster Oost-Vlaanderen (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Tel 0257 729 90
Fax 0257 96 239
meow.dienst.uit.o-vl@minfin.fed.be

Kadaster Oosterzele (Lokaal kantoor)

Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Tel 0257/80870
Fax 0257/96905
meow.antenne.402@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 23/05/2018 08:32:53