Undetermined property in public sale Aalst

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(053)*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

OPENBARE VERKOPING. Notaris Pascale Van den Bossche te Aalst zal op verzoek van de stad Aalst in één zitdag aan de meestbiedende openbaar verkopen met recht van hoger bod:

STAD AALST, derde afdeling, gemeentenummer 41.303
GEBOUWEN van het voormalige "Stedelijk Trefcentrum" De gebouwen van het voormalige "Stedelijk Trefcentrum", op en met grond, Drie Sleutelsstraat 49-51-53, gekadastreerd sectie D nummers 751P2P0000, 751N2P0000, 751XP0000, en 751F2P0000 voor een gezamenlijke oppervlakte van 7 are 28 centiare, K.I.: € 2.449,00. gelijkvloers: inkom, berging, secretariaat, leslokaal, tellerlokaal, toiletten, twee keukens, stookplaats, cafetaria en toog, polyvalente zaal en ruime binnenkoer; eerste verdiep: berging, hall, en vier leslokalen; tweede verdiep: hall, vier leslokalen.

Woongebieden volgens het Gewestplan; overdrukvlak: artikel 1.1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Aalst volgens het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 2.12_1_1-Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelgebied Grenslijn en Grensgebied, zoals definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 10 juli 2003. De bestemming van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan heeft voorrang op de bestemming van het Gewestplan. Er werd voor het gedeelte van het goed gekadastreerd sectie D nummers 751N2, 751X, en 751P2 op 15 juni 1995 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het renoveren van een polyvalente zaal (dossiernummer gemeente 41002/9521/B/1995/187 en dossiernummer AROHM 41002-7282 (artikel 48). Er werd met betrekking tot het gedeelte van het goed gekadastreerd sectie D nummer 751XP0000 op 10 juli 1964 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een industriegebouw (dossiernummer gemeente 41002/35395/B/1964/297 en dossiernummer AROHM 1964/297). Er werd met betrekking tot het gedeelte van het goed gekadastreerd sectie D nummer 751P2P0000 op 23 mei 1960 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bijbouwen van een werkplaats (dossiernummer gemeente 41002/40219/B/1960/169 en dossiernummer AROHM 1960/1969). Geen verkaveling. Geen dagvaarding inzake stedenbouw.
Blanco bodemattesten.
Niet gelegen in één van de risicozones voor overstroming. Niet gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Niet gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied. Niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied. Niet gelegen in een afgebakende oeverzone.
EPC berekende energiescore: 213.63 kWh/m².

Bezichtiging: zaterdagen 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, telkens tussen 14.00 en 16.00 uur.
Beschikbaar: Vrij van gebruik. Beschikbaar voor zover prijs en kosten betaald zijn.
ENIGE ZITDAG: WOENSDAG 14 MAART 2018 om 14.00 u. , café "HET PAVILJOEN". Grote Markt 5, 9300 Aalst Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor, zie ook -.
Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn, en in het bezit van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract.

INSTELPRIJS: €305.000,00 (DRIEHONDERD EN VIJFDUIZEND EURO)

Services

Financial Details

  • Place of the sale : café "HET PAVILJOEN"
  • Address of the sale : Grote Markt 5
  • City of the sale : 9300 Aalst
  • Date/time of auction : 14/03/2018 14:00

Offered by notary:

Notaris Van den Bossche Pascale

Keizersplein 61
9300 Aalst

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Last updated at: 22/02/2018 12:09:08