Undetermined property in public sale Berlare

Start price € 8 000

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(052)*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

Koop 3: DEFINITIEVE TOEWIJZING. Notaris CAROLINE DE HERDT te LEBBEKE zal ten overstaan van de Vrederechter te Lokeren openbaar verkopen: Een perceel BOS Gekadastreerd sectie B, nrs. 581P0000, groot 27 are 10 centiare en 584/BP0000, groot 14 are 79 centiare, hetzij samen 41 are 89 centiare. Palende of gepaald hebbende: -Noord en Oost: Coppieters Annick en Scheirs Koenraad; -Zuid: De Backer Silvia en Beirnaert Filip; Waterwegen en Zeekanaal; -West: D'Hooghe Hans.


GEBRUIK: Kopen 2 en 5 zijn verpacht sedert meer dan 18 jaar bij de Heer Marc Raemdonck en zijn echtgenote Mevrouw Van Hulle Claudine, wonende te 9940 Evergem, Sleidinge, Langendam 39.

STEDEBOUWKUNDIGE EN ANDERE INLICHTINGEN:
1. Geen stedebouwkundige vergunning gekend.
2. De meest recente stedenbouwkundige bestemming van de goederen is: Koop 1: agrarisch gebied; Koop 2: landschappelijk waardevol agrarisch gebied; Koop 3: agrarisch gebied; Koop 4: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en agrarisch gebied; Koop 5: agrarisch gebied; Koop 6: RUP 2.14_2_ 1-Donk Bestemming: "Art.6: zone voor gemeenschapsvoorzieningen in het groen". Voor deze koop 6 bestaat een onteigeningsplan der gemeente Berlare goedgekeurd op 4/6/2009 RUP 2.52_3_1-Donk.
3. Er is geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig art. 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 V.C.R.O.
4. Geen verkavelingsvergunning gekend.
5. Niet gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan is aangeduid als zone met voorkooprecht.
6. Voor kopen 1, 2, 3, 4 en 5 is voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal NV van toepassing onder voorbehoud van het voorkooprecht van de pachter voor kopen 2 en 5. Voor koop 1 zijn er daarnaast nog diverse andere voorkooprechten.
7. Koop 1 is opgenomen in de gemeentelijke inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen sinds 7/8/2012.
8. Op koop 6 rust een recht van overgang en ligt een uitweg zoals aangeduid op het metingsplan ter inzage ten kantore.
9. Niet gelegen in risicozone overstromingsgebied, behoudens koop 6, deels gelegen in een risicozone overstromingsgebied.
DEFINITIEVE ZITDAG: DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 om 14.00 u. , café "Parking". Kruisstraat 61, 9290 Overmere Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van de notaris.

Echtgenoten die wensen te kopen, dienen beiden aanwezig te zijn op de openbare verkoping.

GEBRACHT OP €8.000,00 (ACHTDUIZEND EURO)

Services

Financial Details

  • Start price : € 8 000
  • Place of the sale : café "Parking"
  • Address of the sale : Kruisstraat 61
  • City of the sale : 9290 Overmere
  • Date/time of public auction : 21/12/2017 14:00

Offered by notary:

Notaris Caroline De Herdt

Brusselsesteenweg 17
9280 Lebbeke

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Last updated at: 25/02/2018 14:51:28