Miscellaneous in public sale in Balegem Online

No images available

Get address ter plaatse gekend "Issegem", "Het Bunder Achter het Leysbroeck" en "Het Bunder"
9860 Balegem
Map
Immovlan reference: RAH35833
Agency reference: 219005_2_1_1

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text.

Koop 2: DEFINITIEVE TOEWIJZING NA OPBOD. Geassocieerde notarissen Christiaan & Jeroen Uytterhaegen te Wetteren, zullen openbaar te koop aanbieden: 3 PERCELEN GROND Een perceel grond gelegen ter plaatse gekend "Het Bunder", gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 0173A P0000, met een oppervlakte volgens meting van zestien are zesenveertig centiare éénennegentig decimilliare (16a 46ca 91dma) LOT 2. Partitienummer B1664B P0000, groot 16a 47ca. Identificatienummer 44007-10185.
2 percelen grond gelegen ter plaatse gekend "Issegem" en "Het Bunder achter het Leysbroeck", gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummers 0179EP0000 en 0148A P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van zevenendertig are achtenzestig centiare (37a 68ca).
Totale oppervlakte van koop 2 : 54a 15ca.
Verpacht aan de echtgenoten Trossaert Kris-Lieve Roelekens, wonende te 9860 Oosterzele, Balegem, Boerestraat 19.

Sted.b.k. bestemming: landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Alle goederen zijn niet gelegen:
*in een risicozone voor overstromingen;
*in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied;
*in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone,
met uitzondering van perceel nummer 0148A P0000 welke zich bevindt in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

Geen dagvaarding overeenkomstig art. 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.44 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geen enkele beslissing.
Geen voorkooprecht Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Geen verkavelingsvergunning.
Voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal is van toepassing voor de percelen 0148A P0000, 0173A P0000, 0179E P0000.

Gunstige bodemattesten OVAM dd. 17 augustus 2017.
Stedenbouwkundige uittreksels, kadastrale plannen en metingsplan ter beschikking en inzage op het kantoor van de verkopende notarissen.
DEFINITIEVE ZITDAG: DONDERDAG 9 FEBRUARI 2017 om 17.00 u. , café Ganzenhof. Houte 33, 9860 Balegem Enkel fysieke biedingen ter zitdag toegelaten.
Zie ook www.vlan.be en www.notarim.be.

GEBRACHT OP: €14.000,00 Show all Show less

Part of a batch

Sorry we haven’t received any English translation for this text.


Financial details

Start price
€ 14.000
VAT regime
No
Type of auction
Legal
Place of the sale
café Ganzenhof
Address of the sale
Houte 33
City of the sale
9860 Balegem
Date/time of the second auction
09/02/2017 17:00

Services

Currently leased
No
Build Year
0
Flooding area: (information not available)
And/or: (information not available)
Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.
An error occurred while retrieving the information. Please try again later or see kadaster.be itself.
Last modification: 15/12/2017 11:55

Contact the seller

By email
Your message has been sent

Offered by Christiaan & Jeroen Uytterhaegen, geassocieerde notarissen

This website uses cookies. Cookies allow us to provide you with content and services adapted to your browsing, optimise your site experience thanks to audience statistics, and personalise advertisements based on your behaviour. If you refuse the use of cookies, you will lose these advantages. You can change your permission settings at any time. To find out more click here.