Lock-up garage in public sale Liedekerke

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(053)*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

OPENBARE VERKOPING. Notaris Yves DE RUYVER ter standplaats LIEDEKERKE zal overgaan tot de openbare verkoping van nabeschreven eigendom:

GEMEENTE LIEDEKERKE - eerste afdeling
25 GARAGEBOXEN In een garagecomplex op en met grond gelegen, Paardeputstraat 41, gekadastreerd of het geweest zijnde volgens titel sectie A nummer 526/N/2 met een oppervlakte volgens kadaster van tien aren tweeëntwintig centiaren, en volgens hiernavermelde meting van tien aren drie centiaren éénennegentig tienmilliaren en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 526 N 2 P0001 voor tien aren zes centiaren.
Metingsplan opgemaakt door landmeter Lode Verdoodt, te Ternat, Stationsstraat, 40, op 29 juni 2005.
De garageboxen genummerd van G8a tot en met 16a, en de garageboxen genummerd G1b tot en met G16b.
Kadastraal inkomen: zesenvijftig euro (56,00 €) per garagebox, hetzij duizend vierhonderd (1.400,00 €) voor de totaliteit.
Zoals deze goederen beschreven staan in de basisakte met regelement van mede-eigendom, opgesteld door ondergetekende notaris Yves DE RUYVER, op 31 augustus 2005.

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) met als bestemming: deels woongebied en deels woonuitbreidingsgebied.
Rooilijnplan-onteigeningsplan "Paardenputstraat" (17/10/2002)
Stedenbouwkundige vergunningen voor het oprichten van de garageboxen werden afgeleverd op 21 maart 1968 (ref: 14/68), op 30 januari 1974 (ref: 48/74) en op 30 januari 1975 (ref: 101/74).
Bezichtiging: VRIJE BEZICHTIGING - TOEGANG TOT DE GESLOTEN GARAGEBOXEN KAN NIET GEGARANDEERD WORDEN.
Beschikbaar: INGENOTTREDING NA BETALING VAN KOOPSOM EN KOSTEN.
BEZETTING ONGEKEND EN OPRUIMINGKOSTEN LASTENS DE KOPER.

ENIGE ZITDAG: MAANDAG 26 FEBRUARI 2018 om 14.00 u. , herberg "HET KERKZICHT". Warandestraat 9, 1770 Liedekerke

Services

Financial Details

  • Place of the sale : herberg "HET KERKZICHT"
  • Address of the sale : Warandestraat 9
  • City of the sale : 1770 Liedekerke
  • Date/time of auction : 26/02/2018 14:00

Town Planning

  • Flooding area: Not communicated
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: Not communicated

Offered by notary:

Notaris YVES DE RUYVER

Stationsstraat 323
1770 Liedekerke

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Kadaster Vlaams-Brabant (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Kruidtuinlaan 50 bus 3962
1000 Brussel
Tel 0257 719 70
Fax 0257 961 26
meow.dienst.uit.vl-brab@minfin.fed.be

Kadaster Liedekerke (Lokaal kantoor)

Kruidtuinlaan 50, Bus 396
1000 Brussel
Tel 0257/78590 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/96738
meow.antenne.231@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 24/02/2018 10:35:33