House in public sale Lebbeke

Start price € 138 000

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(052)*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

RECHT VAN HOGER BOD. Volgens proces-verbaal van openbare toewijzing opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 8 maart 2018 werd toegewezen onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod binnen de 15 dagen:

GEMEENTE LEBBEKE (voorheen en thans) 4e afdeling. Een woonhuis, op en met grond, Lange Molenstraat 95, gekadastreerd sectie A, nummers 460/W/2/P0000 en 460/V/2/P0000, groot 3 are 83 centiare. Indeling: Beneden: Inkomhall met trap naar boven, living, keuken met bergruimte, veranda met stalling, garage en tuin.
Boven: 3 slaapkamers, badkamer.
Zolder: vaste trap.
Centrale verwarming: stookolie, rolluiken.

EPC-attest nummer 20171122-0002012605-1 met berekend energieverbruik van 598 kWh/m² en attest electrische keuring voorhanden op kantoor.
Stedenbouw: 1. Vlg. stedenbouwkundige informatie Gemeente Lebbeke gelegen in gemeentelijk RUP goedkeuring Bestendige Deputatie van 27/7/2006 met als zonering:
-kadasternummer 460/V/2: art.3: zone voor gesloten bebouwing;
-kadasternummer 460/W/2: art.4: zone voor tuinen type 1 en art.6: zone voor garage.
2. Geen vermeldingen gevonden van aanvragen nopens stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten noch vermeldingen van vorderingen nopens planschade/planbaten, noch vermeldingen van bouwmisdrijven.
3. Geen dagvaarding vlg. artikel 6.1.1. of 6.1.41 t/m 6.1.43.
4. Niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht.
5. Geen vermelding gevonden van aanvragen tot verkavelingsvergunning.
6. Er bestaat een rooilijnplan Lange Molenstraat goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 18 februari 2016.
7. Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
Bezichtiging: 's zaterdags tussen 10h en 12h.
Beschikbaar: Vrij.
RECHT VAN HOGER BOD VOORWAARDEN TOT HET RECHT VAN HOGER BOD:
Artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "Een ieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing het recht een hoger bod te doen. Het meer gebodene mag niet lager zijn dan één tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het mag evenwel niet lager zijn dan 250 euro en het moet niet hoger zijn dan 6.200 euro. Dit bedrag moet op het kantoor van de notaris in consignatie worden gegeven op het tijdstip van het hoger bod, dat bij deurwaardersexploot aan de notaris moet worden betekend; dit exploot wordt de koper aangezegd. De toewijzing ten gevolge van een hoger bod wordt gehouden door dezelfde notaris en op dezelfde wijze als de eerste toewijzing. Deze toewijzing, die voor een ieder openstaat, is definitief. De notaris kan het hoger bod weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt. Hij kan in alle gevallen van de opbieder een borg eisen. Weigert de notaris het hoger bod, dan maakt hij van die weigering terstond een met redenen omkleed proces-verbaal op."

TOEGEWEZEN VOOR €138.000,00 (HONDERDACHTENDERTIGDUIZEND EURO)

Services

Financial Details

  • Start price : € 138 000

Interior Description

  • Nr of bedrooms : 3
  • Garage : Yes

Town Planning

  • Flooding area: Not communicated
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: Not communicated

Certificates And Compliance

  • Specific primary energy consumption : 598 kWh/m²/year

Offered by notary:

Notaris Caroline De Herdt

Brusselsesteenweg 17
9280 Lebbeke

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Kadaster Oost-Vlaanderen (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Tel 0257 729 90
Fax 0257 96 239
meow.dienst.uit.o-vl@minfin.fed.be

Kadaster Lebbeke (Lokaal kantoor)

Dr. André Sierensstraat 16 Bus 1
9300 Aalst
Tel 0257/52590 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/95872
meow.antenne.405@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 21/04/2018 01:00:01