Flat in public sale Aalst

Start price € 88 200

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(053)*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

DEFINITIEVE ZITDAG NA OPBOD. Olivier VAN MAELE, geassocieerd notaris te Aalst namens wie het behoort, zal overgaan tot de openbare tekoopstelling van:

STAD AALST - DERDE AFDELING APPARTEMENTEN In een building, met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te Aalst, Jan De Windtstraat 4, volgens titel gekend onder sectie D nummer 899L en volgens kadaster, sectie D, nummer(s) 0899LP0001, met een oppervlakte van vier are (4a), de volgende goederen:
1) Het appartement op de gelijkvloerse verdieping, zijnde "KAVEL EEN" omvattende: in privatieve en uitsluitende eigendom: op de gelijkvloerse verdieping: hall, slaapkamer, berging, dressing, badkamer, wc, leefruimte, binnentuin, berging, keuken, tweede leefruimte, slaapkamer/bureau met achteraan terras en berging; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 46/100sten in de gemene delen van de eigendom waaronder de grond. Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van zevenhonderd eenenzeventig euro (€ 771,00). PARTITIENUMMER 0899LP0002.
2) Het appartement op de eerste verdieping, zijnde "KAVEL TWEE" omvattende: in privatieve en uitsluitende eigendom: op de eerste verdieping: leefruimte, keuken, twee slaapkamers, badkamer en berging; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 32/100sten in de gemene delen van de eigendom waaronder de grond. Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van vijfhonderd eenentwintig euro (€ 521,00). PARTITIENUMMER 0899LP0003.
3) Het appartement op de tweede verdieping, zijnde "KAVEL DRIE" omvattende: in privatieve en uitsluitende eigendom: op de tweede verdieping: leefruimte, keuken, twee slaapkamers, badkamer en berging; in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 22/100sten in de gemene delen van de eigendom waaronder de grond. Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van driehonderd negenenvijftig euro (€ 359,00). PARTITIENUMMER 0899P0004.
Zoals deze goederen nader omschreven staan in de statuutakte opgemaakt door notaris Frederic Caudron, geassocieerd notaris te Erembodegem op 26 juli 2010, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 6 augustus daarna onder referentie 54-T-06/08/2010-09722.

Volgens het gewestplan gelegen in woongebieden.
Stedenbouwkundige vergunningen de dato 13 oktober 1969 (verbouwen van de voorgevel) en de dato 28 juni 2004 (afbreken van een achterbouw en het omvormen van een ééngezins-naar een meergezinswoning: drie woongelegenheden).
Niet gelegen in een verkaveling.
Geen dagvaardingen.
Geen voorkooprecht RO.
Niet gelegen in een risicozone voor overstromingen, noch in een mogelijks overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstrominsgebied.
Blanco bodemattest dd. 6 april 2017.
Niet gelegen in een rooilijnplan.
Energiescore EPC: kavel 1: 464 kWh/m², kavel 2: 406 kWh/m² en kavel 3: 479 kWh/m².


Bezichtiging: ter plaatse zaterdag 24 februari 2018, zaterdag 3 maart 2018, zaterdag 10 maart 2018, zaterdag 17 maart 2018 en zaterdag 24 maart, telkens van 10 uur tot 12 uur.
Beschikbaar: Verhuurd.
DEFINITIEVE ZITDAG: VRIJDAG 30 MAART 2018 om 15.00 u. , "'t HERENHUYS". Molenstraat 29, 9300 Aalst Alle verdere inlichtingen ten kantoor van notarissen Van Maele en Couck te Aalst.

De liefhebbers kopers dienen zich te voorzien van hun identiteitskaart, de gehuwden dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en eventueel huwelijkscontract; vennootschappen dienen rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn en de bewijzen hiervan mee te brengen (oprichtingsakte - benoeming(en) - statutenwijziging - publicaties).

NA HOGER BOD GEBRACHT OP €88.200,00 (ACHTENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO)

Services

Financial Details

  • Start price : € 88 200
  • Place of the sale : "'t HERENHUYS"
  • Address of the sale : Molenstraat 29
  • City of the sale : 9300 Aalst
  • Date/time of public auction : 30/03/2018 15:00

Town Planning

  • Flooding area: Not communicated
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: Not communicated

Offered by notary:

Van Maele en Couck geassocieerde notarissen

Vrijheidstraat 53
9300 Aalst

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Kadaster Oost-Vlaanderen (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Tel 0257 729 90
Fax 0257 96 239
meow.dienst.uit.o-vl@minfin.fed.be

Kadaster Aalst (Lokaal kantoor)

Dr. André Sierensstraat 16 Bus 1
9300 Aalst
Tel 0257/52590 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/95872
meow.antenne.405@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 22/02/2018 17:30:43