Flat in public sale Berchem

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(03)2*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

Geassocieerd notaris Erik Celis te Antwerpen zal openbaar verkopen onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, ten overstaan van de vrederechter van het 8ste kanton te Antwerpen,
GOED GELEGEN APPARTEMENT EN AUTOBOX
In een appartementsgebouw genaamd “Regent VI”, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, te Antwerpen-Berchem, De Roest d'Alkemadelaan 4, gekad. sectie A, nr. 222/D P0000, groot 8.734m².
LOT 1: Het appartement C gelegen op de 5de verdieping gemerkt 5 C, ten kadaster gekend A5/C/K54, met perceelidentificatie nummer 422D P0170, omvattende volgens de statuten van het gebouw:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: hall met twee ingemaakte kasten, bergplaats met vuilnisschacht, keuken, living, doorgang, vestiaire, badkamer, w.c., twee slaapkamers en terras, alsmede onderaards de provisiekelder gemerkt PK 54.
De tweede kleine slaapkamer werd geïncorporeerd in de living waardoor er de facto slechts 1 slaapkamer is.
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 29 eenheden in de gemene delen, waaronder de grond.
dinsdag & donderdag 17u-19u (vanaf 22/02/2018)
Gelegen in een woongebied; + aanvullende voorschriften gp14: art1,1°punt 3 (bruinomrand, stedelijke agglomeratie), Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" d.d. 19/06/2009; Stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd vr. : Oprichten van een appartementsgebouw dd. 06/10/1967; Voorkooprecht ruimtelijke ordening niet van toepassing; Geen dagvaarding uitgebracht; Geen stedenbouwkundige misdrijven bekend; Geen verkavelingsvergunning; Niet overstromingsgevoelig;
Onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopprijs en kosten
Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Enkel fysieke biedingen. Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Services

Financial Details

  • Place of the sale : Het Notarishuis
  • Address of the sale : Koningin Elisabethlei 10
  • City of the sale : 2018 Antwerp
  • Date/time of auction : 15/03/2018 14:00

Outdoor Description

  • Orientation : Not specified

Town Planning

  • Flooding area: No flooding area
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: No

Certificates And Compliance

  • EPC/PEB reference : 20180209-0002031956-1
  • Specific primary energy consumption : 164 kWh/m²/year

Offered by notary:

CELIS, CELIS & LIESSE

Kasteelpleinstraat 59
2000 Antwerp

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Cadastre Antwerpen (Extraits officiels) Direction régionale

Italiëlei 4, bus 10
2000 Antwerpen
Tel 0257/55250
Fax 0257/97103
meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be

Cadastre Anvers (Bureau local)

Italiëlei 4 Bus 10
2000 Antwerpen
Tel 0257/55250 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/97103
meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 18/02/2018 10:48:12