Flat in public sale Berchem

Start price € 131 200

Contact

 • Print
 • Add to favourites
 • Report fraud

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

Notaris Marnix Van Herzeele te Antwerpen zal definitief na hoger bod toewijzen:
Goed en centraal gelegen appartement op de zesde verdieping met bijbehorende kelder
STAD ANTWERPEN, 23ste kadastrale afdeling, Berchem, 3de afdeling. In het appartementsgebouw op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen te Antwerpen (voorheen Berchem), Prins Albertlei 31, voorheen volgens titel en ten kadaster gekend sectie B nummer 352/T voor een oppervlakte van driehonderd vijfenzeventig vierkante meter (375,00 m²) en thans ten kadaster gekend sectie B nummer 352TP0000 voor eenzelfde grootte:
A. Het appartement 6A op de zesde verdieping, bestaande uit:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: hall, wc, woonplaats, keuken, badkamer en twee slaapkamers;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
vijfenveertig/tweeduizendsten (45/2.000sten) in de gemene delen van het gebouw en in de grond;
B. De kelder nummer 35 (ter plaatse genummerd 27), bestaande uit:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de kelder zelf;
b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een half/tweeduizendsten (0,5/2.000ste) in de gemene delen van het gebouw en in de grond.
Kadastraal inkomen: duizend honderd en vijf Euro (€ 1.105,00).
Kadastraal gekend als: #A6/A/K35 - met partitienummer “B352TP0029”.
hall, wc, woonplaats, keuken, badkamer en twee slaapkamers en de kelder nummer 35.
maandag en donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur, met ingang van donderdag 7 september 2017.
a) twee omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen: a) uitbreiden van een bankfiliaal en b) plaatsen mast met antennes en bijbehorende technische apparatuur; b) geen dagvaardingen overeenkomstig art. 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de VCRO; c) stedenbouwkundige bestemming:ligging binnen het gewestplan Antwerpen de dato 3 oktober 1979 in een zone met bestemming “woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde; d) geen deel uitmaakt van een niet-vervallen verkaveling en er geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is uitgereikt; e) geen voorkooprecht rust als vermeld in art. 2.4.1 van de VCRO of art. 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten; f) dat er overeenkomstig art. 4.2.12,§2,2° van de VCRO, voor de overdracht van het goed nog geen as-builtattest moest worden uitgereikt; g) dat het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.
Overeenkomstig de veilingsvoorwaarden
Verdere inlichtingen op het Notariskantoor. Enkel fysieke biedingen. Op de zitdag dienen gehuwde kopers aanwezig te zijn in het bezit van hun trouwboekje, eventueel huwelijkscontract en identiteitskaarten. Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn in het bezit van statuten en machten.

Financial Details

 • Start price : € 131 200
 • Cadastral income : € 1 105
 • Place of the sale : Notarishuis
 • Address of the sale : Koningin Elisabethlei 10
 • City of the sale : 2018 Antwerp
 • Date/time of auction : 26/09/2017 15:00

Outdoor Description

 • Orientation : Not specified

Town Planning

 • Flooding area : No flooding area
 • And/Or : Not communicated
 • The property and/or its surroundings are protected. : No

Certificates And Compliance

 • EPC/PEB reference : 20160407-0001851266-1
 • Yearly total primary energy consumption : 149 kWh/year

Offered by notary:

NOTARIS M. VAN HERZEELE

Ambtmanstraat 7
2000 Antwerp

Contact

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Kadaster Antwerpen (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Italiëlei 4, bus 10
2000 Antwerpen
Tel 0257/55250
Fax 0257/97103
meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be

Kadaster Antwerpen (Lokaal kantoor)

Italiëlei 4 Bus 10
2000 Antwerpen
Tel 0257/55250 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/97103
meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 26/09/2017 03:00:00