Farmland in public sale in Aalst Online

Get address ter plaatse genaamd "Klein Berneveld"
9300 Aalst
Map
Immovlan reference: RAH20000
Agency reference: 219115_8_1_1

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text.

Koop 5: DEFINITIEVE ZITDAG NA OPBOD. Olivier VAN MAELE, geassocieerd notaris te Aalst, zal namens wie het behoort, overgaan tot de definitieve toewijzing van:

perceel LANDBOUWGROND met magazijn 4. Een perceel LANDBOUWGROND met magazijn, kadastraal bekend op heden onder sectie C nummer 829/K P0001, met een oppervlakte van achtenvijftig are vier centiare (58a 04ca). KI: € 2.353,00.
Verhuurd met recht van opstal (magazijn).
Volgens het plannenregister gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Geen stedenbouwkundige vergunning verleend. Niet gelegen in een verkaveling. Geen voorkooprecht RO. Geen dagvaardingen.
Blanco bodemattest dd. 12/12/16.


DEFINITIEVE ZITDAG: DINSDAG 30 JANUARI 2018 om 14.00 u. , "'t HERENHUYS". Molenstraat 29, 9300 Aalst Alle verdere inlichtingen ten kantoor van geassocieerde notarissen Van Maele en Couck, te Aalst.

De liefhebbers kopers dienen zich te voorzien van hun identiteitskaart, de gehuwden dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en eventueel huwelijkscontract; vennootschappen dienen rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn en de bewijzen hiervan mee te brengen (oprichtingsakte - benoeming(en) - statutenwijziging - publicaties).


NA HOGER BOD GEBRACHT OP €46.200,00 (ZESENVEERTIG DUIZEND TWEEHONDERD EURO) Show all Show less

Part of a batch

Sorry we haven’t received any English translation for this text.


Financial details

Start price
€ 46.200
Type of auction
Legal
Place of the sale
"'t HERENHUYS"
Address of the sale
Molenstraat 29
City of the sale
9300 Aalst
Date/time of the second auction
30/01/2018 14:00

Services

Currently leased
No
Flooding area: (information not available)
And/or: (information not available)
Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.
An error occurred while retrieving the information. Please try again later or see kadaster.be itself.
Last modification: 21/12/2017 10:49

Contact the seller

By email
Your message has been sent

Offered by Van Maele en Couck geassocieerde notarissen

This website uses cookies. Cookies allow us to provide you with content and services adapted to your browsing, optimise your site experience thanks to audience statistics, and personalise advertisements based on your behaviour. If you refuse the use of cookies, you will lose these advantages. You can change your permission settings at any time. To find out more click here.