Farmland in public sale Bornem

Start price € 6 600

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(03)8*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

Koop 3: DEFINITIEVE TOEWIJZING NA HOGER BOD. Geassocieerd notaris Yves VAN NOTEN te Willebroek en notaris Ann DE BLOCK te Sint-Amands, zal DEFINITIEF TOEWIJZEN NA HOGER BOD onder opschortende voorwaarde van niet uitoefening van de respectievelijke voorkooprechten, volgende onroerende goederen: perceel GROND Gemeente BORNEM, 2e afd., sectie E, nr 0210G P0000, groot 4a 18ca 45dma. KI € 14,00.


MET BETREKKING TOT DE OVERIGE GOEDEREN:
Gebruikstoestand: vrij van gebruik.
Decreet ruimtelijke ordening: agrarisch gebied volgens gewestplan + bijzonder plan van aanleg BPA Landelijk gebied zuidelijke strook deel 1 dd. 27/03/1980 met tevens bestemming agrarisch gebied, geen stedenbouwkundige vergunning bekend, geen stedenbouwmisdrijven bekend, geen verkaveling, geen overstromingsgebied, voorkooprecht Waterwegen & Zeekanaal.
Het goed Oppuursesteenweg 23 (perceel 209P) is opgenomen op de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten sinds 01/01/2016, op de gewestelijke inventaris voor verwaarloosde woningen en gebouwen sinds 07/06/2015 en op het gemeentelijk leegstandsregister sinds 26/10/2015 - voorkooprecht Vlaamse Wooncode leegstand van toepassing.
DEFINITIEVE ZITDAG: DINSDAG 13 FEBRUARI 2018 om 17.00 u. , restaurant "'t LAND VAN BORNEM". Kardinaal Cardijnplein 10-12, 2880 Bornem De kopers worden verzocht zich te voorzien van hun identiteitskaart en eventueel van hun trouwboekje en huwelijkscontract. Kopers gehuwd onder gemeenschap van goederen dienen beiden - man en vrouw - aanwezig te zijn of geldig vertegenwoordigd - authentieke volmacht.

GEBRACHT OP SLECHTS €6.600,00

Services

Financial Details

  • Start price : € 6 600
  • Partner notary 1 : Ann De Block, Kaai 28, 2890 Sint-Amands
  • Place of the sale : restaurant "'t LAND VAN BORNEM"
  • Address of the sale : Kardinaal Cardijnplein 10-12
  • City of the sale : 2880 Bornem
  • Date/time of public auction : 13/02/2018 17:00

Town Planning

  • Flooding area: Not communicated
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: Not communicated

Offered by notary:

Yves VAN NOTEN en Hilde VERHOLEN, geassocieerde notarissen

Kerkstraat 1a
2830 Willebroek

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Kadaster Antwerpen (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Italiëlei 4, bus 10
2000 Antwerpen
Tel 0257/55250
Fax 0257/97103
meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be

Kadaster Bornem (Lokaal kantoor)

Zwartzustersvest 24A Bus 13
2800 Mechelen
Tel 0257/45610 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/95712
meow.antenne.106@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 24/02/2018 03:00:30