Farmland in public sale Bever

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(054)*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

Koop 9: OPENBARE VERKOPING. Notaris Paul DE MAN, te Geraardsbergen zal op hierna bepaalde zitdag, openbaar te koop aanbieden: perceel LANDBOUWGROND gekad. sectie E nr 1244EP0000, groot 23a 90ca. KI (niet geïndexeerd): € 11,00.Gunstige bodemattesten:
1032K: A: 20170527811 - R: 20170526510
1032H: A: 20170527817 - R: 20170526510
1032E: A: 20170527809 - R: 20170526510
1025A: A: 20170527805 - R: 20170526510
1025B: A: 20170527815 - R: 20170526510
0986C: A: 20170527813 - R: 20170526510
1159: A: 20170527810 - R: 20170526510
1129Y: A: 20170527807 - R: 20170526510
1129Z: A: 20170527814 - R: 20170526510
1129A2: A: 20170527806 - R: 20170526510
1129V2: A: 20170527812 - R: 20170526510
0182B: A: 20170527808 - R: 20170526510
1147X: A: 20170527818 - R: 20170526510
1244E: A: 20170527816 - R: 20170526510

DE WATERPARAGRAAF: Volgens opzoeking op www.geopunt.be blijkt dat het goed koop 3 deels gelegen is in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

BEZICHTIGING: op zaterdag telkens van 14u tot 16u (EN na telefonisch contact met het kantoor van notaris Paul De Man op telefoonnummer Tel.STEDENBOUW:
Stedenbouwkundige bestemming volgens gewestplan:
Koop 1: de 3 percelen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en de percelen 1032K en 1032H tevens in woongebied met landelijk karakter;
Koop 2 tot en met koop 7: landschappelijk waardevol agrarisch gebied;
Kopen 8 en 9: agrarisch gebied;
Stedenbouwkundige vergunningen: voor koop 1: perceel 1032K, 1032H en 1032E voor aanpassingswerken aan berging voor landbouwmachines, voor 1032K voor verbouwen van de voorgevel en voor 1032E voor herstellen en heroprichten deel muur kapel. Voor de overige kopen geen vergunningen.
Voor al voormelde kopen is er geen dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften - geen voorkooprechten in een ruimtelijk uitvoeringsplan - geen verkavelingsvergunning.
Kopen 1 tot en met 7 en een deel van koop 8 zijn opgenomen in de landschapsatlas relictzones Beverse Beken en koop 1C is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed/bouwkundig relict https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8757 (rechtsgevolgen hoofdstuk 4 Onroerenderfgoeddecreet).
Volgens opzoeking op www.geopunt.be blijkt dat: het perceel 1129YP0000 en een klein deel van 1129ZP0000 gekend zijn als bos. Meer info: www.natuurenbos.be/bomenkappen en
www.natuurenbos.be/bomenkappen/beslissingsdiagram.

Vrij van pacht : vrij ten vroegste bij de volledige betaling van de koopprijs en kosten na de definitieve toewijzing/verkoop en in voorkomend geval, voor wat betreft de landbouwgronden, na het oogsten van de vruchten.

ENIGE ZITDAG: DONDERDAG 23 NOVEMBER 2017 om 16.00 u. , café "EL CORAZON". Vianeplein 12, 9500 Geraardsbergen De verkoop gebeurt onder het stelsel van registratierechten.

Gehuwde kopers dienen beide aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. Kan één van beide echtgenoten niet aanwezig zijn, dan kan op voorhand een modelvolmacht bekomen worden op het kantoor van de notaris.
Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn en voorzien van hun statuten en hun benoemingsbesluit.
Cashbetalingen worden niet aanvaard, ook niet bij hoger bod.

Services

Financial Details

  • Place of the sale : café "EL CORAZON"
  • Address of the sale : Vianeplein 12
  • City of the sale : 9500 Geraardsbergen
  • Date/time of auction : 23/11/2017 16:00

Town Planning

  • Flooding area: Not communicated
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: Not communicated

Offered by notary:

DE MAN, Paul

Papiermolenstraat 33/A
9500 Geraardsbergen

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Cadastre Vlaams-Brabant (Extraits officiels) Direction régionale

Kruidtuinlaan 50 bus 3962
1000 Brussel
Tel 0257 719 70
Fax 0257 961 26
meow.dienst.uit.vl-brab@minfin.fed.be

Cadastre Biévène (Bever) (Bureau local)

Zuster Bernardastraat 32
1500 Halle
Tel 0257/56570 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/97273
meow.antenne.232@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 27/05/2018 01:00:00