Farmland in public sale in Bever Online

Get address ter plaatse "Akrenbos"
1547 Bever
Map
Immovlan reference: RAH18858
Agency reference: 219071_8_1_1

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text.

Koop 8: OPENBARE VERKOPING. Notaris Paul DE MAN, te Geraardsbergen zal op hierna bepaalde zitdag, openbaar te koop aanbieden: GEMEENTE BEVER
perceel LANDBOUWGROND gekad. sectie E nr 1147XP0000, groot 92a 40ca. KI (niet geïndexeerd): € 56,00.Gunstige bodemattesten:
1032K: A: 20170527811 - R: 20170526510
1032H: A: 20170527817 - R: 20170526510
1032E: A: 20170527809 - R: 20170526510
1025A: A: 20170527805 - R: 20170526510
1025B: A: 20170527815 - R: 20170526510
0986C: A: 20170527813 - R: 20170526510
1159: A: 20170527810 - R: 20170526510
1129Y: A: 20170527807 - R: 20170526510
1129Z: A: 20170527814 - R: 20170526510
1129A2: A: 20170527806 - R: 20170526510
1129V2: A: 20170527812 - R: 20170526510
0182B: A: 20170527808 - R: 20170526510
1147X: A: 20170527818 - R: 20170526510
1244E: A: 20170527816 - R: 20170526510

DE WATERPARAGRAAF: Volgens opzoeking op www.geopunt.be blijkt dat het goed koop 3 deels gelegen is in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

BEZICHTIGING: op zaterdag telkens van 14u tot 16u (EN na telefonisch contact met het kantoor van notaris Paul De Man op telefoonnummer Tel054 41 22 22.STEDENBOUW:
Stedenbouwkundige bestemming volgens gewestplan:
Koop 1: de 3 percelen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en de percelen 1032K en 1032H tevens in woongebied met landelijk karakter;
Koop 2 tot en met koop 7: landschappelijk waardevol agrarisch gebied;
Kopen 8 en 9: agrarisch gebied;
Stedenbouwkundige vergunningen: voor koop 1: perceel 1032K, 1032H en 1032E voor aanpassingswerken aan berging voor landbouwmachines, voor 1032K voor verbouwen van de voorgevel en voor 1032E voor herstellen en heroprichten deel muur kapel. Voor de overige kopen geen vergunningen.
Voor al voormelde kopen is er geen dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften - geen voorkooprechten in een ruimtelijk uitvoeringsplan - geen verkavelingsvergunning.
Kopen 1 tot en met 7 en een deel van koop 8 zijn opgenomen in de landschapsatlas relictzones Beverse Beken en koop 1C is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed/bouwkundig relict https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8757 (rechtsgevolgen hoofdstuk 4 Onroerenderfgoeddecreet).
Volgens opzoeking op www.geopunt.be blijkt dat: het perceel 1129YP0000 en een klein deel van 1129ZP0000 gekend zijn als bos. Meer info: https://www.natuurenbos.be/bomenkappen en
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/beslissingsdiagram.

Vrij
van pacht : vrij ten vroegste bij de volledige betaling van de koopprijs en kosten na de definitieve toewijzing/verkoop en in voorkomend geval, voor wat betreft de landbouwgronden, na het oogsten van de vruchten.

ENIGE ZITDAG: DONDERDAG 23 NOVEMBER 2017 om 16.00 u. , café "EL CORAZON". Vianeplein 12, 9500 Geraardsbergen De verkoop gebeurt onder het stelsel van registratierechten.

Gehuwde kopers dienen beide aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. Kan één van beide echtgenoten niet aanwezig zijn, dan kan op voorhand een modelvolmacht bekomen worden op het kantoor van de notaris.
Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn en voorzien van hun statuten en hun benoemingsbesluit.
Cashbetalingen worden niet aanvaard, ook niet bij hoger bod.

Show all Show less

Part of a batch

Sorry we haven’t received any English translation for this text.


Financial details

Place of the sale
café "EL CORAZON"
Address of the sale
Vianeplein 12
City of the sale
9500 Geraardsbergen
Date/time of auction
23/11/2017 16:00

Services

Currently leased
No
Flooding area: (information not available)
And/or: (information not available)
Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.
Last modification: 27/10/2017 01:46

Contact the seller

By email
Your message has been sent

Offered by DE MAN, Paul

This website uses cookies. Cookies allow us to provide you with content and services adapted to your browsing, optimise your site experience thanks to audience statistics, and personalise advertisements based on your behaviour. If you refuse the use of cookies, you will lose these advantages. You can change your permission settings at any time. To find out more click here.