Farming site in public sale Daknam

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
093*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

Koop 1: OPENBARE VERKOPING. Notarissen Pierre De Brabander te Eksaarde en Fransiska De Meirsman zullen openbaar te koop stellen : HOEVE met stallingen en verdere aanhorigheden en aanpalende achterliggende percelen landbouwgrond Stad Lokeren - 6e afd. - Daknam, gekend ten kadaster sectie A nummer 1010/L P0000 met een oppervlakte van éénenveertig aren vijftien centiaren (41a 15ca), samen met aanpalende achterliggende percelen landbouwgrond, ter plaatse genaamd "Gansendries" en "Weehaegen" gekend ten kadaster sectie A nummer 1015/H P0000, met een oppervlakte van drieënnegentig are tweeëntwintig centiaren (93a 22ca) en nummer 1019/A P0000, met een oppervlakte van één hectare achttien aren vijfendertig centiaren (1ha 18a 35ca). KI: hoeve : duizend tweehonderd negentien euro (1.219,00 EUR) - perceel landbouwgrond (nr. 1015/H P0000) : éénenveertig euro (41,00 EUR) - perceel landbouwgrond (nr. 1019/A P0000) : tweeënvijftig euro (52,00 EUR).
gelijkvloers (twee woonentiteiten): hall/zitplaats, twee woonkamers, twee keukens, gang, badkamer, bureel en vier slaapkamers;zolder.
bijgebouwen: schuur, 5 bergingen, garage en afdak (niet vergund).

C.V. (mazouttank werd verwijderd), eigen putwater, elektriciteit en telefoon.
1) (voor perceelnummers 1010/L P0000 en 1015/H P0000) stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor het stellen van stedenbouwkundige handelingen: verbouwen van een bestaande woning, vergund op 8 mei 1968, stamdossiernummer 46014_1968_100, gemeentelijk dossiernummer 1968/3188/D; 2) volgens het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 3) geen dagvaarding uitgevaardigd overeenkomstig art. 6.1.1 of 6.1.14 tot en met 6.1.43; 4) geen voorkooprecht in de zin art. 2.4.1 VCRO of art. 34 van het decreet van 25 april 2015 betreffende complexe projecten; 5) geen verkavelingsvergunning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden; 6) geen as-builtattest; 7) geen voorkeursbesluit of projectbesluit.
Ovam: blanco attesten 8 september 2017.
Keuringen (twee woonentiteiten): keuringen (2) elektrische installaties (de dato 29/09/2017 - niet conform) - te bekomen op aanvraag; EPC (berekende energiescore Ganzendries 3: kWh/m² jaar : 805 - certificaatnummer 20170930-0001998203-1) te bekomen op aanvraag; EPC (berekende energiescore Ganzendries 2: kWh/m² jaar : 948 - certificaatnummer 20170930-0001998198-1) te bekomen op aanvraag.
Watertoets: Niet gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. Niet gelegen in risicozone voor overstromingen. Niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. Niet gelegen in recent overstroomd gebied. Niet gelegen in van nature overstroombare gebieden (doorkruist door rivier maar geen sporen van overstroombaarheid).

Bezichtiging: Zaterdagvoormiddag (vanaf 27 januari) tussen 10.00 en 12.00 uur.
Beschikbaar: na betaling van koopsom en kosten.
ENIGE ZITDAG: WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 om 17.00 u. , café "SPORTLOKAAL". Eksaardedorp 120, 9160 Eksaarde Voor verdere inlichtingen wende men zich ten kantore van de verkopende notarissen. Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig of behoorlijk gemachtigd te zijn. Kandidaat-kopers gelieve hun trouwboekje en gebeurlijk huwelijkscontract mee te brengen. Kopers die kopen voor vennootschappen dienen de oprichtingsakte, wijzigingen en publicaties in het Belgisch Staatsblad bij zich te hebben.

Services

Financial Details

  • Partner notary 1 : De Meirsman, Roomstraat 19, 9160 Lokeren
  • Place of the sale : café "SPORTLOKAAL"
  • Address of the sale : Eksaardedorp 120
  • City of the sale : 9160 Eksaarde
  • Date/time of auction : 21/02/2018 17:00

Town Planning

  • Flooding area: Not communicated
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: Not communicated

Offered by notary:

De Brabander Pierre Notaris

Eksaardedorp 84
9160 Eksaarde

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Kadaster Oost-Vlaanderen (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Tel 0257 729 90
Fax 0257 96 239
meow.dienst.uit.o-vl@minfin.fed.be

Kadaster Lokeren (Lokaal kantoor)

Driekoningenstraat 4 Bus 3
9100 Sint-Niklaas
Tel 0257/53560 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/95502
meow.antenne.406@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 20/02/2018 00:51:55