Development site in public sale Erembodegem

Start price € 180 000

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(054)*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

Koop 1: RECHT VAN HOGER BOD. Meester Michaël PIETERS, notaris te Ninove heeft bij proces-verbaal van 17 januari 2018, op verzoek van Stad Ninove, toegewezen, onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod:

Stad AALST- TWAALFDE AFDELING - EREMBODEGEM - TWEEDE AFDELING
perceel GROND volgens recent kadastrale legger: sectie B nummer 1051 V 2 P0000 voor een oppervlakte van 4 are 45 centiaren, ( volgens vroegere titel: woonhuis met afhangen, op en met grond, Ninovesteenweg, 218, kadastraal bekend volgens titel: sectie B nummer 1051/S/2 en deel van nummer 1051/G/2 met een oppervlakte volgens meting van vier aren vierenveertig centiaren zesentachtig tienmilliaren). Het woonhuis zijnde thans afgebroken.


BEZICHTIGING: ter plaatse.

ONMIDDELLIJK VRIJ, mits betaling van koopsom en kosten.

STEDENBOUW:
Uittreksel plannen- en vergunningenregister 5 september 2017 Stad Aalst:
1) Bestemming: woongebied met landelijk karakter en daarna: woongebied met landelijk karakter, milieubelastende industrieën en ambachtelijke bedrijven en KMO's.
2) Vergunningen: op 18/5/1999 aan Tim Containers bvba, oprichten van een handelszaak met woning; op 22/04/2003 aan Tim Containers bvba, bouwen van een particuliere ééngezinswoning met aanpalende winkelruimte voor klein doe-het-zelf materiaal; geseponeerd bouwmisdrijf 2001/1065, met als voorwerp: het wijzigen van bodemreliëf + aanvangen van werken na verstrijken van de geldigheidsduur van de bouwvergunning;
3) Geen dagvaardingen stedenbouw.
4) Geen voorkooprechten stedenbouw.
5) Geen "as-built"attest.
6) Geen complex project of voorkeursbesluit.
7) Geen verkavelingsvergunning.
Niet gelegen in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.

Kadastraal inkomen : 4 euro voor perceel nummer 1051 V 2 en 15 euro voor perceel nummer 1052 B.

Ongeacht derdenverzet, verzoekt Stad Ninove de zitdag der openbare verkoop, en bekrachtigde dit in college-besluit van 6 december 2017.


Recht van hoger bod tot en met 1 FEBRUARI 2018

Eenieder heeft het recht gedurende 15 dagen na de toewijzing een hoger bod te doen.
Het meer gebodene mag niet lager zijn dan één tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het mag evenwel niet lager zijn dan 250 euro en het moet niet hoger zijn dan 6.200 euro.
Dit bedrag moet op het kantoor van de notaris Michaël Pieters in consignatie worden gegeven op het tijdstip van het hoger bod, dat bij deurwaardersexploot aan de notaris moeten worden betekend; dit exploot wordt de koper aangezegd.
De toewijzing ten gevolge van een hoger bod wordt gehouden door dezelfde notaris en op dezelfde wijze als de eerste toewijzing. Deze toewijzing die voor eenieder openstaat, is definitief.

Voor verdere inlichtingen zich wenden ten kantore van de verkopende notaris.


NA SAMENVOEGING KOPEN EEN EN TWEE, MITS SLECHTS: €180.000,00

Services

Financial Details

  • Start price : € 180 000

Town Planning

  • Flooding area: Not communicated
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: Not communicated

Offered by notary:

PIETERS, Michaël

Aalstersesteenweg 15
9400 Ninove

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Kadaster Oost-Vlaanderen (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Tel 0257 729 90
Fax 0257 96 239
meow.dienst.uit.o-vl@minfin.fed.be

Kadaster Aalst (Lokaal kantoor)

Dr. André Sierensstraat 16 Bus 1
9300 Aalst
Tel 0257/52590 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/95872
meow.antenne.405@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 25/02/2018 02:00:00