Development site in public sale Beveren

Start price € 111 000

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(03)7*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

Koop 3: DEFINITIEVE TOEWIJS. Notaris MAARTEN DE CLERCQ te Kemzeke (Stekene) zal definitief toewijzen:

Gemeente Beveren - derde afdeling Een perceel BOUWGROND gekadastreerd sectie C, nummer 1252/P/P0000, groot 2 254,65 m² (LOT 5 uit de goedgekeurde verkaveling).


Stedenbouwkundige inlichtingen:
1° voor de bouwgronden zijn geen bouwvergunningen of omgevingsvergunningen afgeleverd;
2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de goederen is woongebied;
3° er is geen dagvaarding overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43;
4° de goederen zijn niet gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zouden zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;
5° er is een niet-vervallen verkavelingsvergunning de dato 30 december 2014;
6° het perceel paalt aan de spoorlijn Antwerpen-Gent (wet van 25 juli 1981 en zijn wijzigingen zijn van toepassing);
7° de goederen zijn gelegen in het rooilijnplan (gewestelijk) N70 (Gentseweg - A.Panisstraat - Vesten) (KB. 03.10.1959).

Blanco bodemattest dd. 12/09/2017.
Notarisattest dd. 02/10/2017 ter inzage op ons kantoor.

Recht van voorkoop Vlaamse Landmaatschappij (RVK grote infrastructuurwerken).

Het goed is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend overstromingsgebied/oeverzone zoals vastgesteld door de Vlaamse regering, noch in een risicozone voor overstromingen.

Het eigendom paalt aan ondergrondse inneming Fluxys (definitief buiten dienst gestelde ondergrondse stalen buizen).

Het goed is niet opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed.

Beschikbaar: onmiddellijk, mits betaling van koopsom en kosten.
TWEEDE ZITDAG: WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 om 16.00 u. , Hotel Beveren. Gentseweg 280, 9120 Beveren-Waas Koopsom te betalen binnen zes weken.
Kosten te betalen binnen vijf dagen.
Intrest bij laattijdige betaling: 6,25 %.
Forfaitaire kosten: te berekenen op de koopsom.

Echtgenoten die wensen te kopen, dienen beiden aanwezig te zijn, in het bezit van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract.
Voor aankoop in naam van een vennootschap dienen de laatst gepubliceerde statuten der vennootschap te worden voorgelegd.

Inlichtingen en documenten op het kantoor van de verkoophoudende notaris en op www.notarissenkemzeke.be

BIJ EERSTE ZITDAG GEBRACHT OP €111.000,00

Services

Financial Details

  • Start price : € 111 000
  • Place of the sale : Hotel Beveren
  • Address of the sale : Gentseweg 280
  • City of the sale : 9120 Beveren
  • Date/time of public auction : 21/02/2018 16:00

Town Planning

  • Flooding area: Not communicated
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: Not communicated

Offered by notary:

Maarten De Clercq en Caroline Callaerts

Voorhout 33a
9190 Kemzeke

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Kadaster Oost-Vlaanderen (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Tel 0257 729 90
Fax 0257 96 239
meow.dienst.uit.o-vl@minfin.fed.be

Kadaster Beveren-Waas (Lokaal kantoor)

Driekoningenstraat 4 Bus 3
9100 Sint-Niklaas
Tel 0257/53560 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/95502
meow.antenne.406@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 20/04/2018 01:00:01