Development site in public sale Itegem

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(015)*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

Koop 2: OPENBARE VERKOOP. Notaris Katrien HONINCKX te Mechelen zal openbaar verkopen in twee zitdagen onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het recht van voorkoop door de naamloze vennootschap van publiek recht Waterwegen en Zeekanaal en het niet uitoefenen van het recht van voorkoop door de pachter (goederen 1 tot en met 3 van lot 1): perceel bouwgrond Lot 2: Een perceel bouwgrond, gelegen nabij de Hooiweg (tussen nrs. 21 & 25) en de Haringstraat (Itegem).
Gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0308/C P0000 met een oppervlakte van 16 a 60 ca. Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: 6 euro. Blanco bodemattest. Stedenbouw: WgLk+Ag - Gvg - Gdv - Gvkr - Vv.


Beschikbaar: Lot 2 is vrij van gebruik en onmiddellijk beschikbaar mits betaling van prijs en kosten na bekrachtiging.
ZONDER INSTELPRIJS - MET 1% INSTELPREMIE
Kandidaat kopers dienen aanwezig te zijn, in bezit van identiteitskaart, trouwboekje en huwelijkscontract. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de verkoophoudende notaris.

Niet gelegen in een risicozone voor overstromingen (met uitzondering van de percelen nummers 0308/C P0000 en 289 P0000), niet gelegen in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied (met uitzondering van de percelen nummers 0308/C P0000 en 0289 P0000), Niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. MASSAVORMING MOGELIJK.
EERSTE ZITDAG: MAANDAG 26 FEBRUARI 2018 om 14.00 u. , Café Den Don. Leopoldlei 104, 2220 Heist Op Den Berg
TWEEDE ZITDAG: MAANDAG 12 MAART 2018 om 16.00 u. , Café Den Don. Leopoldlei 104, 2220 Heist Op Den Berg

Services

Financial Details

  • Place of the sale : Café Den Don
  • Address of the sale : Leopoldlei 104
  • City of the sale : 2220 Hallaar
  • Date/time of auction : 26/02/2018 14:00
  • Date/time of auction : 12/03/2018 16:00

Land Description

  • Total surface : 1 660 m²

Town Planning

  • Flooding area: Not communicated
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: Not communicated

Offered by notary:

Notaris Katrien HONINCKX

Gentsesteenweg 46
2800 Mechelen

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Last updated at: 24/02/2018 19:53:13