Commerce building in public sale Asse

Start price € 1 700 000

Contact the seller

Contact the seller

Contact by phone
(02)4*******

Contact by e-mail

iPutting your phone number will greatly help the contact. It will not be used for any other means.

Send

* Required fields

Description

Sorry we haven’t received any English translation for this text

RECHT VAN HOGER BOD. welgelegen ADMINISTRATIEF GEBOUW met GROOT GRONDPERCEEL afdeling 23002 wijk F nr. 905/A/15 P0000, groot 66a 17ca. K.I.: € 13.059,00. 3 bergplaatsen, magazijn, werkplaats, sanitair, 2 burelen, magazijn, grote loods en grote parking.
aardgas, elektriciteit, water en telefoon.
EPC: niet van toepassing.
het goed is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
deels woongebied en deels industriegebied (Vg Wg-Igb Gdv Vkr Gvv).

Bovendien is het goed gelegen in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan met naam "Afbakening kleinstedelijk gebied Asse - Stedelijke ontwikkelingszones, kleinhandel en gemeenschapsvoorzieningen" de dato 28 juni 2016, waarbij het goed gelegen is in een zone voor gemengd stedelijke ontwikkeling deelzone D en E, zone voor stedelijke ontwikkeling, kleinhandel en gemeenschapsvoorzieningen.
Bezichtiging: Na telefonische afspraak met de heer Dirk LANGHENDRIES, tel. : Tel of per e-mail: Contact
Beschikbaar: Onmiddellijk vrij na betaling van koopsom en kosten.
Mogelijkheid van hoger bod gedurende 15 dagen na de toewijs overeenkomstig artikel 1592 Ger. Wb.:
Een ieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing het recht een hoger bod te doen.
Het meer gebodene mag niet lager zijn dan één tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het mag evenwel niet lager zijn dan (250 EUR) en het moet niet hoger zijn dan (6.200 EUR).
Dit bedrag moet op het kantoor van de notaris in consignatie worden gegeven op het tijdstip van het hoger bod, dat bij deurwaardersexploot aan de notaris moet worden betekend; dit exploot wordt de koper aangezegd.
De toewijzing ten gevolge van een hoger bod wordt gehouden door dezelfde notaris en op dezelfde wijze als de eerste toewijzing. Deze toewijzing, die voor een ieder openstaat, is definitief.
De notaris kan het hoger bod weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt. Hij kan in alle gevallen van de opbieder een borg eisen. Weigert de notaris het hoger bod, dan maakt hij van die weigering terstond een met redenen omkleed proces-verbaal op.
In alle gevallen kunnen de verzoekers, wegens bijzondere omstandigheden, hetzij in de verkoopvoorwaarden vermelden, hetzij ter zitting beslissen dat de formaliteit van het hoger bod niet zal worden toegepast.

MITS DE VERKOOPPRIJS VAN €1.700.000,00

Services

Financial Details

  • Start price : € 1 700 000

Town Planning

  • Flooding area: Not communicated
  • And/Or: Not communicated
  • The property and/or its surroundings are protected.: Not communicated

Offered by notary:

De Puydt & Verlinde

Kerkstraat 2
1730 Asse

(*) Immovlan.be displays the data received from the seller. If some important or obligatory data is missing it is because they were not provided to us.

Cadaster information

Kadaster Vlaams-Brabant (Kadastraal uittreksel) Gewestelijke directie

Kruidtuinlaan 50 bus 3962
1000 Brussel
Tel 0257 719 70
Fax 0257 961 26
meow.dienst.uit.vl-brab@minfin.fed.be

Kadaster Asse (Lokaal kantoor)

Kruidtuinlaan 50 bus 396
1000 Brussel
Tel 0257/78590 (9 tot 12 uur)
Fax 0257/96738
meow.antenne.231@minfin.fed.be

Important: the federal office for cadaster only gives information regarding the cadaster of the property. Any other question should be posed through the online contact form, located at the upper right side of this page.

For more information see kadaster.be

Last updated at: 20/02/2018 15:52:01